arena.pl

ZAKRES PRAC
Koncept, przygotowanie grafiki oraz animacji

DLA KOGO?
arena.pl

Kompletny redesign layoutu platformy zakupowej arena.pl

Wykonałem zarówno jedną z całych propozycji, jak i wspomogłem inne wersje projektu swoimi elementami, m. in. animacjami.

Animacje i rozwiązania UX.
Widok pojedynczego produktu oraz zgrupowanych produktów w zestawie.